వర్ణద్రవ్యం పసుపు 168-కోరిమాక్స్ పసుపు WGP

ఉత్పత్తి పారామితి జాబితా

రంగు సూచిక సంఖ్య.వర్ణద్రవ్యం పసుపు 168
ఉత్పత్తి నామంCorimax Yellow WGP
ఉత్పత్తి వర్గంసేంద్రీయ వర్ణద్రవ్యం
తేలికపాటి ఫాస్ట్నెస్ (ప్లాస్టిక్)7-8
తేలికపాటి ఫాస్ట్నెస్ (ప్లాస్టిక్)260
రంగు
వర్ణక-పసుపు-168-కలర్
రంగు పంపిణీ

లక్షణాలు: good migration resistance.
అప్లికేషన్:
Recommended for powder coatings, PVC, rubber, PS, PP, PE.
Can be applied to PU.

TDS( Pigment yellow 168) -------------------------------------------------- ---------------

సంబంధించిన సమాచారం

Molecular Structure:

Chinese Name: pigment yellow 168
English Name: segment yellow 168
Chinese alias: C.I. Pigment orange 71; ilgajing DPP orange; pigment orange 73; bis - (p-tert-butylphenyl) - 1,4-diketopyrrole and pyrrole
- [(E) - 2 - [1 - [[(2-chlorophenyl) amino] carbonyl] - 2-oxopropyl] diazenyl] - 3-nitro -, calcium salt (1:1)
CAS No.: 71832-85-4
Molecular formula: c16h12cacln4o7s
Molecular weight: 479.8845
Main uses:
The pigment is a calcium salt lake with similar structure to C.I. Pigment Yellow 61 and pigment yellow 62. It has a slightly green light yellow color, between C.I. Pigment Yellow 1 and pigment yellow 3. It has excellent solvent resistance and migration resistance to aliphatic hydrocarbon and aromatic hydrocarbon. It is mainly used for coloring of paint and plastic. It has good migration resistance in plastic PVC, with a slightly lower color strength and a light fastness of grade 6. The size occurs in HDPE Deformation phenomenon, mainly recommended for LDPE coloring. It is another non transparent orange DPP pigment sold by Ciba fine company of Switzerland in recent years. It is suitable for high-grade industrial coatings, such as automobile paint (OEM), solvent based color baking enamel, powder paint and coil paint, but its solvent resistance, light resistance and climate fastness are not as good as C.I. Pigment red of the same type.