వర్ణద్రవ్యం వైలెట్ 23-కోరిమాక్స్ వైలెట్ RLS

Technical parameters of Pigment violet 23

రంగు సూచిక సంఖ్య.వర్ణద్రవ్యం వైలెట్ 23
ఉత్పత్తి నామంCorimax Violet RLS
ఉత్పత్తి వర్గంసేంద్రీయ వర్ణద్రవ్యం
తేలికపాటి ఫాస్ట్నెస్ (పూత)7
వేడి నిరోధకత (పూత)200
తేలికపాటి ఫాస్ట్నెస్ (ప్లాస్టిక్)7
వేడి నిరోధకత (ప్లాస్టిక్)250
రంగు
వర్ణక-వైలెట్-23-రంగు
రంగు పంపిణీpv

లక్షణాలు: low viscosity, high gloss, high color strength.
అప్లికేషన్:
ఆటోమోటివ్ పెయింట్స్, ఆర్కిటెక్చరల్ పూతలు, కాయిల్ పూతలు, ఇండస్ట్రియల్ పెయింట్స్, పౌడర్ కోటింగ్స్, ప్రింటింగ్ పేస్ట్స్, పివిసి, రబ్బరు, పిఎస్, పిపి, పిఇ, పియు, ఆఫ్‌సెట్ ఇంక్‌లు, నీటి ఆధారిత ఇంక్‌లు, ద్రావణి ఇంక్‌లు, యువి ఇంక్‌లు కోసం సిఫార్సు చేయబడింది.
-------------------------------------------------- ---------------

సంబంధించిన సమాచారం

Physical and chemical properties:
Hue or light: blue purple
Relative density: 1.40-1.60
Bulk density / (lb / gal): 11.7-13.3
Melting point / ℃: 430-455
Average particle size / μm: 0.04-0.07
Particle shape: cubic / rod
Specific surface area / (m2 / g): 45-102
pH value / (10% slurry): 6.2

Product use:Pigment violet 23 is mainly used for coloring of coatings, inks, rubbers and plastics, and also for coloring of synthetic fibers
There are 124 kinds of commercial formulation brands of the pigment. Carbazoazine is a kind of blue violet variety with strong and unusual application, and the specific surface area of monolite violet RN is 74m2 / g. It is widely used in various fields such as coating, ink printing, plastic and fabric printing and dyeing. It has good fastness to varnish when coloring. It can be used for air drying paint, automobile paint OEM and baking paint, especially for the latex paint with CuPc toner and strong light tone. It can be used for plastic coloring, with heat resistance of 280 ℃ in polyolefin and high color retention (only 0.07% of pigment concentration is needed for HDPE with 1 / 3SD); it can also be used for Colouring of polyester and PE.

Synthesis principle: Carbazole is used as a raw material, and N-ethylation is performed under normal pressure in the presence of a phase inversion catalyst, and a nitration reaction and a reduction reaction are performed to synthesize 2-amino-N-ethylcarbazole; The 3,5,6-tetrachloroparaquinone (Chloranil) is subjected to condensation and ring-closure reactions, filtered, washed with water, and dried to obtain a crude carbazole violet; finally, general pigmentation treatment by kneading or kneading to obtain CI pigment violet 23.

aliases:Pigment Violet RL; 51319; C.I. Pigment Violet 23; 8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo(3,2-b:3',2'-m)tri- phenodioxazine; CI 51319; Diindolo(3,2-b:3',2'-m-)triphenodioxazine, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-; Carbazole Dioxazine Violet; Carbazole Violet; Chromofine Violet RE; Cyanadur Violet; Dioxazine Violet; Dioxazine purple; EB Violet 4B7906; EMC Violet RL 10; Fastogen Super Violet RN; Fastogen Super Violet RN-S; Fastogen Super Violet RTS; Fastogen Super Violet RVS; Helio Fast Violet BN; Heliofast Red Violet EE; Heliogen Violet; Heliogen Violet R Toner; Hostaperm Violet RL; Hostaperm Violet RL Special; Hostaperm Violet RL Special 14-4007; Lake Fast Violet RL; Lake Fast Violet RLB; Lionogen Violet R 6100; Lionogen Violet RL; Lionol Violet HR; Monolite Fast Violet R; PV Fast Violet BL; PV Fast Violet RL-SPE; Paliogen Violet 5890; Paliogen Violet L 5890; Permanent Violet; Permanent Violet R; Sandorin Violet BL; Sanyo Permanent Violet BL-D 422; Sumikacoat Fast Violet RSB; Sumitone Fast Violet RL; Sumitone Fast Violet RL 4R; Sumitone Fast Violet RLS; Symuler Fast Violet BBL; Symuler Fast Violet BBLN; Unisperse Violet B-E; Vynamon Violet 2B; 8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo(3,2-b:3',2'-m)triphenodioxazine; Diindolo(3,2-b:3',2'-m)triphenodioxazine, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-; 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',2':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[2,3-i]phenoxazine

పరమాణు నిర్మాణం:Pigment-violet-23-Molecular-Structure