పిగ్మెంట్ రెడ్ 122-కోరిమాక్స్ రెడ్ 122 డి

Pigment Red 122 is a deep shade red napthol with very good lightfastness even in medium shades. Pigment Red 122 is somewhat sensitive to blooming at very low concentrations.

Technical parameters of Pigment red 122

రంగు సూచిక సంఖ్య.వర్ణద్రవ్యం ఎరుపు 122
ఉత్పత్తి నామంCorimax Red 122D
ఉత్పత్తి వర్గంOrganic Pigment,Pigment Red
CAS సంఖ్య16043-40-6/980-26-7
EU సంఖ్య213-561-3
రసాయన కుటుంబంQuinacridone
పరమాణు బరువు340.37
పరమాణు సూత్రంC22H16N2O2
PH విలువ7.0-8.0
సాంద్రత1.6
చమురు శోషణ (ml / 100g)%40-50
తేలికపాటి ఫాస్ట్నెస్ (పూత)7-8
వేడి నిరోధకత (పూత)180
తేలికపాటి ఫాస్ట్నెస్ (ప్లాస్టిక్) 7-8
వేడి నిరోధకత (ప్లాస్టిక్)280
నీటి నిరోధకత5
చమురు నిరోధకత5
యాసిడ్ రెసిస్టెన్స్5
క్షార నిరోధకత5
రంగు
వర్ణద్రవ్యం ఎరుపు 122 రంగు
రంగు పంపిణీ

లక్షణాలు: Corimax Red 122D a yellowish shade red pigment with high performance and outstanding fastness properties.
Application: Recommended for automotive paints, architectural coatings, coil coatings, industrial coatings, powder coatings, printing pastes, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU, offset inks, water based inks, solvent inks, UV inks.

Pigment Red 122 is primarily recommended for water based systems and non-aromatic solvent based systems. Additional recommendations include offset inks, packaging inks and flexo inks. Other uses include interior emulsion and masonry paints, paper and paper coatings, textile printing, wood stains, and in artists’ colors such as pigmented felt-tip pen inks, watercolors and colored pens.

TDS(Pigment Red 122)

సంబంధించిన సమాచారం

Pigment Red 122 is a very vivid blue light red with a color light close to magenta. The quinacridone derivative pigment variety has excellent migration resistance, outstanding thermal stability, and gives pure blue light red or magenta. The specific surface area of ​​Hostaprint Pink E is 70m2 / g, and the specific surface area of ​​Hostaprint Pink E Tran is 100m2 / g. Mainly used in high-end automotive coatings, printing inks and plastics, mixed with molybdenum chrome orange for outdoor coatings and powder coatings; used in PS, ABS coloring, also used in the pulp coloring of polypropylene and polyester, heat resistance 280 ℃ ; Some can reach 450 ℃, used for high-end printing inks and packaging plastic inks laminated plastic film, has good sterilization resistance. Uses: Mainly used for plastics, resins, rubbers, paints, inks, high-grade plastic resins, paint printing, and coloring of soft plastic products.

Molecular Structure:

Performance: Bright color, strong tinting strength, high heat resistance, excellent light resistance, solvent resistance, no migration.

వీడియో: